online hulp

Knoworries ICT Maturity model, het kompas voor uw ICT strategie | Knoworries

 In Strategie

Vaak gebruiken we investeringen in nieuwe techniek om ons te onderscheiden als bedrijf. Nieuwe techniek is vaak een vereiste om als bedrijf vooruit te kunnen komen, hoewel dit op zich zelf geen vooruitgang biedt. Creativiteit in loen, bedrijfsprocessen en goede relaties met partners komen niet automatisch voort uit het investeren in software en hardware. Wel helpt techniek in het ondersteunen van de processen die onze bedrijfsvoering vooruit helpen.

Hierdoor realiseren bedrijven zich dat IT een noodzaak is en gezien moet worden als een aanvulling in het bedrijf. De tegenstelling hierin is dat bedrijven IT ook zien als een kostenpost waarop bezuinigd moet worden waardoor bedrijfsdoelstellingen uiteindelijk in het gedrang kunnen komen. Sinds het uitbreken van de crisis in 2008 is binnen IT dan ook veelvuldig de slagzin “meer met minder” toegepast. IT heeft zich moeten inkrimpen in tijden waarin de verantwoording steeds hoger wordt. IT dringt steeds verder door in vrijwel alle primaire bedrijfsprocessen en hierdoor is ze verplicht een groei te maken van “support” functie naar strategisch middel. Om dit te bereiken is een lange termijn visie nodig die dicht aansluit bij die van het bedrijf zelf. Hierin moet niet enkel gekeken worden wat het kost om IT binnen het bedrijf te onderhouden maar vooral naar wat IT het bedrijf oplevert. Nu economisch herstel bedrijven weer in staat stelt om te investeren in IT in plaats van te bezuinigen, is deze visie op IT steeds belangrijker. De zak met geld is niet genoeg om als IT succesvol te zijn, een helder idee wat er mee te gaan doen wel…

Hoe verder?
Om binnen een IT visie te bepalen waar je als bedrijf naar toe wilt is het noodzakelijk te weten waar je momenteel staat.
Hoewel iedere IT manager/verantwoordelijke zich realiseert dat IT een cruciale rol speelt in het succes van de organisatie zullen er veel zijn die toegeven dat hun eigen infrastructuur nog niet helemaal optimaal is. Dit kan variëren van updates op werkplekken en servers tot de tijd die nodig is om een nieuwe werkplek in te richten. Dit zorgt enerzijds voor veel werk wanneer het handmatig gebeurd of veel risico wanneer het niet gebeurd.

IT passend maken aan de business
Het Maturity Model biedt een startpunt voor grote en middelgrote bedrijven om de huidige staat van hun IT te evalueren en leert hoe te groeien om beter bij de business aan te kunnen sluiten. Knoworries kan helpen nieuwe technieken en procedures te implementeren en het mogelijk maken om te groeien in het model. IT-Processen kunnen van gefragmenteerd of niet bestaand geholpen worden naar geautomatiseerde en geoptimaliseerde processen.

Recommended Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search

zorgen-netwerk