Hoe Windows-applicaties effectief te verpakken voor Intune

In de hedendaagse digitale wereld is het ondersteunen van onze klanten de kern van onze werkzaamheden. Het inzetten van geavanceerde technologie speelt een cruciale rol in hoe we deze missie vervullen. In deze blogpost delen we een blik op de technische oplossingen achter onze dienstverlening, met een nadruk op het optimaliseren van Windows applicatiebeheer voor Intune.

 

Welke applicaties onze voorkeur hebben 

In een ideale wereld zouden alle softwaretoepassingen als SaaS (Software as a Service) beschikbaar zijn, waardoor het beheer en de distributie ervan soepel en moeiteloos verloopt. SaaS-applicaties bieden talrijke voordelen, zoals gemakkelijke toegang vanaf elke locatie, geen noodzaak voor handmatige updates, en een vermindering van de noodzaak voor uitgebreid on-premise IT-onderhoud. Bij Knoworries, geven we de voorkeur aan het gebruik van SaaS-oplossingen waar mogelijk, vanwege deze en andere voordelen die ze met zich meebrengen.

Echter, we erkennen ook dat niet alle applicaties beschikbaar zijn in SaaS-formaat. In sommige gevallen moeten we vertrouwen op traditionele desktopapplicaties om aan onze zakelijke behoeften te voldoen. Voor deze scenario's is het essentieel dat we een effectieve methode hebben voor het verpakken en distribueren van deze applicaties. Dit is waar Microsoft Intune en zijn mogelijkheden voor applicatiebeheer in het spel komen.

 

Waarom Win32-packages de voorkeur hebben 

Wanneer we traditionele applicaties verpakken voor distributie via Intune, geven we de voorkeur aan Win32-packages boven MSI-packages. Dit besluit is gebaseerd op meerdere factoren die aansluiten bij onze operationele behoeften en de complexiteit van de applicaties die we gebruiken.

Ten eerste bieden Win32-packages meer flexibiliteit in vergelijking met MSI-packages. Ze staan ons toe om complexe installatieprocessen te ondersteunen, inclusief applicaties met meerdere componenten, aangepaste scripts voor voorwaardelijke installatie, en de integratie van aanvullende configuraties of softwareafhankelijkheden.

Bovendien stellen Win32-packages ons in staat om een uitgebreider beheer van de applicatielevenscyclus uit te voeren. We kunnen nauwkeuriger controle uitoefenen op installatieparameters, updates, en verwijderingen, en zorgen voor een uniforme eindgebruikerservaring, ongeacht de complexiteit van de applicatie.

 

Applicatie installatie automatiseren met PowerShell 

Om het verpakken en distribueren van applicaties te optimaliseren, hanteren we een standaard PowerShell-script. Dit script faciliteert de automatisering van complexe applicatie-installaties en integreert tevens logging-functionaliteiten, wat essentieel is voor het opsporen van problemen bij installaties die niet verlopen zoals verwacht.

De afbeelding hieronder illustreert het standaard PowerShell-script dat ingezet wordt voor de implementatie van gecompliceerde applicatie-installaties.

broken image

Detectieregels spelen een cruciale rol bij het vaststellen of een applicatie al aanwezig is op een systeem. Voor een accurate detectie is het noodzakelijk een unieke waarde te gebruiken die gerelateerd is aan de specifieke versie van de applicatie. Echter, niet alle applicaties bieden de mogelijkheid om onderscheid te maken tussen verschillende versies, wat complicaties kan veroorzaken bij de installatie van updates of nieuwere versies. Door integratie van versiebeheer binnen het PowerShell-script kunnen deze uitdagingen effectief worden aangepakt.

De afbeelding die volgt toont welke informatie kan worden opgenomen in het PowerShell-script om versiebeheer effectief te implementeren.

broken image

Zodra het script is voltooid, plaatsen we het samen met de installatiebestanden van de applicatie in dezelfde directory. We dopen het script om tot 'Install.ps1' om een uniforme benaming te hanteren. Daarna maken we gebruik van de IntuneWinAppUtility om de applicatie te verpakken, waardoor deze klaar is om aan Intune toegevoegd te worden. Voor het installatiecommando binnen Intune hanteren we de volgende instructie: “PowerShell.exe -ExecutionPolicy Bypass -WindowStyle Hidden -File .\Install.ps1”. Dit zorgt ervoor dat het script uitgevoerd wordt met de nodige rechten en zonder dat er een venster zichtbaar is, wat bijdraagt aan een gestroomlijnde en gebruikersvriendelijke installatie-ervaring.

broken image

Conclusie 

Hoewel we de voorkeur geven aan SaaS-applicaties, begrijpen we dat de realiteit van het bedrijfsleven soms vereist dat we vertrouwen op traditionele desktopapplicaties. Door te kiezen voor Win32-packages voor het verpakken van deze applicaties voor Intune, en door het gebruik van gestandaardiseerde PowerShell-scripts voor automatisering, kunnen we een effectief evenwicht bereiken tussen flexibiliteit, controle, en efficiëntie. Dit stelt ons in staat om onze IT-middelen optimaal te benutten, terwijl we onze eindgebruikers voorzien van de tools die ze nodig hebben om succesvol te zijn. Mochten er nog vragen zijn over het packagen van applicaties kunt u contact opnemen met ons salesteam.