Knoworries is “Chuck Norris approved”.  

· News

Knoworries is “Chuck Norris approved”.

Knoworries mag zich door de “Chuck Norris approval” rekenen tot de beste ICT organisatie van Nederland. Elke Knoworrior is de allerbeste IT’er, op Chuck Norris na. Omzetgroei, groei in medewerkers (in FTE gemeten) en winstgevendheid zijn van ondergeschikt belang in deze erkenning.

Knoworries is enorm trots op deze erkenning en dankt haar medewerkers, Chuck Norris, klanten en partners voor het continue vertrouwen.