Knoworries over naar GDAP

Enkel noodzakelijke rechten bij onze klanten

· News

Goed nieuws, Knoworries is als Microsoft-partner per direct over naar GDAP.

Betekenis GDAP
GDAP staat voor Granular Delegated Admin Permissions en stelt ons in staat om het beveiligingsrisico tussen ons en jou als klant sterk te verkleinen. Door deze aanpassing voldoen we nog meer aan de Zero Trust-beveiligingsstrategie van Microsoft. eker?

broken image

Microsoft verplicht ons vanaf 22 mei 2023 om op GDAP over te gaan. Wij zijn echter nu al over!

Over GDAP

Voorheen konden we Knoworries medewerkers enkel de meest uitgebreide rechten geven bij onze klanten. Nu is het nu mogelijk om dit te beperken tot enkel de meest noodzakelijke rechten. GDAP biedt expliciete rollen en beperkte toegang tot de omgeving van klanten. Hierdoor wordt het beveiligingsrisico tussen Microsoft-partners en haar klanten verkleind.

Als wij wel alle rechten nodig hebben om specifieke taken uit te voeren dan maken we gebruik van PIM (Privileged Identity Management). Een verzoek voor meer rechten moet bij ons intern eerst goedgekeurd worden. Een veilig idee!

Wat betekent dit voor jou
Als klant is het belangrijk om op de hoogte te zijn van deze veranderingen. Je hoeft geen actie te ondernemen, dat hebben wij namelijk al gedaan. Hier hebben we de tijd voor genomen. Onze Cloudmasters hebben ervoor gezorgd dat de overstap naar GDAP soepel is verlopen. De nieuwe rechten zijn uitvoerig getest en we hebben de rollen binnen Knoworries optimaal ingesteld. Er zijn momenteel nergens meer rechten dan nodig om goede support te verlenen.

Meer informatie
Wil je meer weten waarom wij nu al deze aanpassing hebben gemaakt?